Arbiter ne demek?

"Arbiter" kelimesi Latince "arbiter" kelimesinden gelir ve Türkçe'de "hakem" anlamına gelir.

Bu kelime, bir anlaşmazlık veya tartışma durumunda karar veren, taraflar arasında tarafsız bir rol oynayan kişiyi ifade eder.

Mecazi olarak, "arbiter" kelimesi, belirli bir alan veya konuda otorite veya nihai karar verici anlamında kullanılabilir. Örneğin, modadaki trendleri belirleme konusunda bir kişinin "tarzın hakemi" olarak kabul edilmesi gibi.İşte "arbiter" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The arbiter decided the dispute in favor of the plaintiff."

Çeviri: "Hakem, uyuşmazlığı davacının lehine karara bağladı."


Example: "In many cultures, elders serve as arbiters in community conflicts."

Çeviri: "Birçok kültürde, yaşlılar topluluk çatışmalarında hakem olarak görev yapar."


Example: "The fashion editor is considered an arbiter of good taste."

Çeviri: "Moda editörü, iyi zevkin hakemi olarak kabul edilir."


Example: "Arbiters must remain impartial to ensure fair outcomes."

Çeviri: "Hakemler adil sonuçlar sağlamak için tarafsız kalmalıdır."


Example: "She was the final arbiter on all decisions regarding the project."

Çeviri: "Projeyle ilgili tüm kararlar konusunda nihai hakem oydu."

Yorumlar