Arbitrage ne demek?

"Arbitrage" kelimesi, Fransızca kökenli bir terim olup, kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde "arbitraj" olarak geçer.

Arbitraj, finansal piyasalarda aynı veya benzer varlıkların farklı piyasalarda farklı fiyatlarla işlem görmesi durumunda, bu fiyat farklarından risksiz kar elde etmek için yapılan alım-satım işlemidir.

Mecazi bir anlam taşımaz; genellikle finans ve ekonomi alanında kullanılan teknik bir terimdir.İşte "arbitrage" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "He made a significant profit through currency arbitrage between different forex markets."

Çeviri: "Farklı forex piyasaları arasında döviz arbitrajı yaparak önemli bir kar elde etti."


Example: "Arbitrage opportunities are rare and usually close quickly as the market corrects itself."

Çeviri: "Arbitraj fırsatları nadirdir ve piyasa kendini düzelttiği için genellikle hızla kapanır."


Example: "Many hedge funds use arbitrage as a strategy to capitalize on price discrepancies."

Çeviri: "Birçok hedge fonu, fiyat farklılıklarından yararlanmak için arbitrajı bir strateji olarak kullanır."


Example: "Arbitrage trading requires sophisticated software to identify and act on opportunities quickly."

Çeviri: "Arbitraj ticareti, fırsatları hızla belirlemek ve üzerine harekete geçmek için sofistike yazılımlar gerektirir."


Example: "The concept of arbitrage is based on the assumption of a perfectly efficient market."

Çeviri: "Arbitraj kavramı, mükemmel verimli bir piyasa varsayımına dayanır."

Yorumlar