Arbitrageur ne demek?

"Arbitrageur" kelimesi, "arbitrage" kelimesinden türetilmiştir ve "arbitraj" anlamına gelen bu terimle doğrudan bağlantılıdır.

"Arbitrageur", kelime kelime Türkçeye "arbitraj yapan kişi" ya da "arbitrajcı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, farklı piyasalar arasındaki fiyat farklarından yararlanarak risksiz kar elde etmeye çalışan kişiyi ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; terim, finansal piyasalarda belirli bir tür işlem yapan bir profesyoneli tanımlar.İşte "arbitrageur" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The arbitrageur noticed a price discrepancy between two exchanges and quickly capitalized on it."

Çeviri: "Arbitrajcı, iki borsa arasında bir fiyat farkı fark etti ve hızla bu durumdan yararlandı."


Example: "Arbitrageurs play a crucial role in making the markets more efficient."

Çeviri: "Arbitrajcılar, piyasaları daha verimli hale getirmede hayati bir rol oynar."


Example: "Being a successful arbitrageur requires a deep understanding of market mechanisms."

Çeviri: "Başarılı bir arbitrajcı olmak, piyasa mekanizmalarını derinlemesine anlamayı gerektirir."


Example: "Arbitrageurs often use complex algorithms to detect arbitrage opportunities."

Çeviri: "Arbitrajcılar genellikle arbitraj fırsatlarını tespit etmek için karmaşık algoritmalar kullanır."


Example: "The rapid response of arbitrageurs helps to correct price imbalances across different markets."

Çeviri: "Arbitrajcıların hızlı tepkisi, farklı piyasalardaki fiyat dengesizliklerinin düzeltilmesine yardımcı olur."

Yorumlar