Arbitral ne demek?

"Arbitral" kelimesi, "arbitration" (tahkim) kelimesinden türemiştir ve "tahkime ait" veya "tahkimle ilgili" anlamına gelir.

Bu terim, genellikle hukuki veya resmi bir bağlamda kullanılır ve bir anlaşmazlığın veya ihtilafın tarafsız bir üçüncü tarafça çözümlenmesi süreciyle ilgili olan her şeyi ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; genellikle doğrudan tahkim süreciyle bağlantılı olarak kullanılır.İşte "arbitral" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The arbitral decision is final and binding on both parties."

Çeviri: "Tahkim kararı, her iki taraf için de nihai ve bağlayıcıdır."


Example: "Arbitral proceedings are generally faster than court trials."

Çeviri: "Tahkim süreçleri genellikle mahkeme yargılamalarından daha hızlıdır."


Example: "They agreed to resolve the dispute through arbitral means."

Çeviri: "Anlaşmazlığı tahkim yoluyla çözmeye karar verdiler."


Example: "The arbitral tribunal has the authority to make enforceable awards."

Çeviri: "Tahkim heyeti, yürürlüğe konulabilir kararlar vermeye yetkilidir."


Example: "The lawyers discussed the arbitral rules that would govern the proceedings."

Çeviri: "Avukatlar, süreci yönetecek tahkim kurallarını tartıştılar."

Yorumlar