Arbitrarily ne demek?

"Arbitrarily" kelimesi, "arbitrary" kelimesinden türetilmiştir ve "keyfi" ya da "rastgele" anlamına gelir.

Bu kelime, genellikle bir kişinin veya kurumun, mantıklı bir gerekçe gözetmeksizin, sadece kişisel tercih veya rastgele bir seçime dayanarak karar verdiğini ifade eder.

Mecazi anlamı özel bir durum gerektirmez; genellikle herhangi bir olayda, seçimde veya kararda gerekçeye dayanmayan, isteğe bağlı hareketi anlatır.İşte "arbitrarily" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The committee members were accused of acting arbitrarily in their decision-making."

Çeviri: "Komite üyeleri, karar alma süreçlerinde keyfi davranmakla suçlandı."


Example: "Prices were set arbitrarily, without any clear basis or formula."

Çeviri: "Fiyatlar, herhangi bir açık temel veya formül olmaksızın keyfi olarak belirlendi."


Example: "The rule was applied arbitrarily, affecting some people more than others."

Çeviri: "Kural keyfi bir şekilde uygulandı, bazı insanları diğerlerinden daha fazla etkiledi."


Example: "He arbitrarily chose a location for the meeting, without consulting anyone."

Çeviri: "Kimseye danışmadan toplantının yerini keyfi olarak seçti."


Example: "The power to dismiss employees should not be used arbitrarily."

Çeviri: "Çalışanları işten çıkarma yetkisi keyfi olarak kullanılmamalıdır."

Yorumlar