Arbitrariness ne demek?

"Arbitrariness" kelimesi, "arbitrary" kelimesinden türemiştir ve "keyfilik" veya "rastgelelik" anlamına gelir.

Bu terim, kararların veya eylemlerin mantıklı bir gerekçe olmaksızın veya tutarlı bir standart gözetmeksizin yapıldığını ifade eder.

Mecazi anlamı yoktur; genellikle karar verme süreçlerinde gerekçesiz ve tutarsız davranışları ifade eder.İşte "arbitrariness" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The arbitrariness of the policy has led to widespread confusion and dissatisfaction."

Çeviri: "Politikanın keyfiliği, yaygın kafa karışıklığına ve memnuniyetsizliğe yol açtı."


Example: "Citizens protested against the arbitrariness of the government's actions."

Çeviri: "Vatandaşlar, hükümetin eylemlerinin keyfiliklerine karşı protesto etti."


Example: "The judge criticized the arbitrariness in how the law was applied."

Çeviri: "Yargıç, yasanın uygulanışındaki keyfilikleri eleştirdi."


Example: "Arbitrariness in workplace decisions can undermine employee morale."

Çeviri: "İş yerindeki kararlardaki keyfilik, çalışanların moralini baltalayabilir."


Example: "There is a fine line between flexibility and arbitrariness in management."

Çeviri: "Yönetimde esneklik ile keyfilik arasında ince bir çizgi vardır."

Yorumlar