Arbitrary ne demek?

"Arbitrary" kelimesi, "keyfi" anlamına gelir ve genellikle bir kararın veya bir eylemin mantıklı, tutarlı bir dayanağı olmaksızın, sadece kişisel istek veya rastgele bir seçime göre yapıldığını ifade eder.

Mecazi anlamı özel bir durum gerektirmez; "keyfi" terimi genel olarak, kurallar veya nesnel kriterler yerine subjektif tercihlere dayanan davranışları tanımlamak için kullanılır.İşte "arbitrary" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The decision to close the park was arbitrary and upset many residents."

Çeviri: "Parkı kapatma kararı keyfiydi ve birçok sakinin tepkisini çekti."


Example: "His choice of candidates seemed arbitrary, with no clear rationale."

Çeviri: "Aday seçimi keyfi görünüyordu, açık bir gerekçe yoktu."


Example: "Arbitrary power is often a sign of authoritarian regimes."

Çeviri: "Keyfi güç, genellikle otoriter rejimlerin bir işaretidir."


Example: "The rules in this game appear to be quite arbitrary."

Çeviri: "Bu oyunun kuralları oldukça keyfi görünüyor."


Example: "She was known for her arbitrary management style, which caused inconsistency in the workplace."

Çeviri: "İş yerinde tutarsızlığa neden olan keyfi yönetim tarzıyla tanınıyordu.

Yorumlar