Arbitrate ne demek?

"Arbitrate" kelimesi, "tahkim etmek" veya "arabuluculuk yapmak" anlamına gelir.

Bu terim, bir anlaşmazlık veya ihtilaf durumunda tarafsız bir üçüncü tarafın, taraflar arasında bir çözüm yolu belirlemesi sürecini ifade eder.

Mecazi anlamı genellikle kullanılmaz; bu terim doğrudan arabuluculuk veya tahkim süreciyle ilgili işlevleri ve eylemleri tanımlar.



İşte "arbitrate" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The two companies agreed to have an independent third party arbitrate their dispute."

Çeviri: "İki şirket, anlaşmazlıklarını bağımsız bir üçüncü tarafın tahkim etmesi konusunda anlaştı."


Example: "She was chosen to arbitrate in the conflict between the labor unions and management."

Çeviri: "İşçi sendikaları ve yönetim arasındaki çatışmada arabuluculuk yapması için seçildi."


Example: "The role of the mediator is to arbitrate fairly and impartially."

Çeviri: "Arabulucunun görevi adil ve tarafsız bir şekilde tahkim yapmaktır."


Example: "We need someone to arbitrate the disagreement before it escalates."

Çeviri: "İhtilafın büyümesinden önce birinin arabuluculuk yapması gerekiyor."


Example: "The contract specifies that any disputes will be arbitrated rather than taken to court."

Çeviri: "Sözleşme, herhangi bir anlaşmazlığın mahkemeye taşınmak yerine tahkim edileceğini belirtiyor."

Yorumlar