Arbitrated ne demek?

"Arbitrated" kelimesi, "arbitrate" fiilinin geçmiş zaman veya edilgen biçimidir.

"Tahkim edilmiş" veya "arabuluculuk yapılmış" anlamına gelir.

Bu terim, bir anlaşmazlık veya ihtilafın, tarafsız bir üçüncü taraf (arabulucu veya tahkimci) tarafından çözümlendiğini ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; terim, genellikle anlaşmazlıkların çözümüne yönelik resmi bir süreci belirtmek için kullanılır.İşte "arbitrated" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The dispute was arbitrated successfully, and both parties were satisfied with the outcome."

Çeviri: "Anlaşmazlık başarıyla tahkim edildi ve her iki taraf da sonuçtan memnun kaldı."


Example: "Their contract disputes are usually arbitrated to avoid lengthy court proceedings."

Çeviri: "Sözleşme anlaşmazlıkları genellikle uzun mahkeme süreçlerinden kaçınmak için tahkim edilir."


Example: "The issue was arbitrated by an experienced mediator."

Çeviri: "Sorun, deneyimli bir arabulucu tarafından çözümlendi."


Example: "All arbitrated decisions will be binding for both parties."

Çeviri: "Tahkim edilen tüm kararlar her iki taraf için bağlayıcı olacak."


Example: "The company's policy is that any internal conflicts will be arbitrated rather than brought to court."

Çeviri: "Şirketin politikası, herhangi bir iç çatışmanın mahkemeye taşınmak yerine tahkim edilmesidir."

Yorumlar