Arbitration ne demek?

"Arbitration" kelimesi, "tahkim" olarak Türkçeye çevrilebilir.

Bu terim, bir anlaşmazlığın veya ihtilafın çözümlenmesi için tarafsız bir üçüncü tarafın (tahkimci veya arabulucu) kullanılması sürecini ifade eder. Genellikle resmi ve hukuki bir bağlamda kullanılır ve mahkeme dışı bir çözüm yöntemi olarak bilinir.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan, anlaşmazlıkların çözümünde kullanılan bir yöntemi tanımlar.İşte "arbitration" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The contract includes an arbitration clause in case of disputes."

Çeviri: "Sözleşme, anlaşmazlık durumunda bir tahkim maddesi içerir."


Example: "Arbitration is often preferred because it is usually less costly and faster than court proceedings."

Çeviri: "Tahkim, genellikle daha az maliyetli ve mahkeme süreçlerinden daha hızlı olduğu için tercih edilir."


Example: "They decided to settle the issue through arbitration rather than litigation."

Çeviri: "Dava açmak yerine sorunu tahkim yoluyla çözmeye karar verdiler."


Example: "The arbitration panel will consist of three arbitrators."

Çeviri: "Tahkim paneli üç tahkimciden oluşacak."


Example: "During the arbitration process, both parties presented their cases to the arbitrator."

Çeviri: "Tahkim süreci sırasında her iki taraf da davalarını tahkimciye sundu."

Yorumlar