Arbitrator ne demek?

"Arbitrator" kelimesi, "tahkimci" olarak Türkçeye çevrilebilir.

Bu terim, anlaşmazlıkları çözmek için taraflar tarafından seçilen tarafsız bir üçüncü kişiyi ifade eder. Tahkimciler, genellikle hukuk, iş veya ilgili bir alanda uzmanlığı olan kişilerdir ve onların kararları genellikle bağlayıcıdır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "tahkimci" doğrudan, çatışmaları çözmek üzere atanmış bir görevli veya uzmanı tanımlar.İşte "arbitrator" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The arbitrator will hear evidence from both sides before making a decision."

Çeviri: "Tahkimci, bir karar vermeden önce her iki taraftan da kanıtları dinleyecek."


Example: "Choosing an experienced arbitrator is crucial for a fair arbitration process."

Çeviri: "Adil bir tahkim süreci için deneyimli bir tahkimci seçmek hayati önem taşır."


Example: "The arbitrator issued a binding ruling that resolved the dispute."

Çeviri: "Tahkimci, anlaşmazlığı çözen bağlayıcı bir karar yayınladı."


Example: "Both parties agreed to appoint a neutral arbitrator to settle their conflict."

Çeviri: "Her iki taraf da çatışmalarını çözmek için tarafsız bir tahkimci atamayı kabul etti."


Example: "The role of the arbitrator is not to serve as a judge but to facilitate a resolution between disputing parties."

Çeviri: "Tahkimcinin rolü hakim olarak görev yapmak değil, çatışan taraflar arasında bir çözüm sağlamak için kolaylaştırmaktır."

Yorumlar