Arboreal ne demek?

"Arboreal" kelimesi, "ağaç" anlamına gelen Latince "arbor" kelimesinden türetilmiştir. Türkçeye "ağaçla ilgili" veya "ağaçsı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle ağaçlarda yaşayan veya ağaçlarla ilişkili olan canlıları ya da nesneleri tanımlamak için kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "arboreal" doğrudan, ağaçlarla veya ağaç habitatlarıyla bağlantılı olan biyolojik veya ekolojik özellikleri ifade eder.İşte "arboreal" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "Many monkey species are arboreal, spending most of their lives in trees."

Çeviri: "Birçok maymun türü ağaçsıdır ve hayatlarının çoğunu ağaçlarda geçirir."


Example: "The arboreal habitat is crucial for the survival of certain bird species."

Çeviri: "Ağaçla ilgili habitat, bazı kuş türlerinin hayatta kalması için hayati öneme sahiptir."


Example: "Sloths are well adapted to an arboreal lifestyle, moving slowly among the tree branches."

Çeviri: "Tembel hayvanlar, ağaç dalları arasında yavaşça hareket ederek ağaçsı bir yaşam tarzına iyi adapte olmuşlardır."


Example: "Arboreal snakes are often camouflaged to blend in with the foliage."

Çeviri: "Ağaç yılanları genellikle yapraklarla uyum sağlayacak şekilde kamufle olurlar."


Example: "Conservation efforts are focused on protecting arboreal ecosystems to maintain biodiversity."

Çeviri: "Koruma çabaları, biyolojik çeşitliliği korumak için ağaçla ilgili ekosistemleri korumaya odaklanmıştır."

Yorumlar