Arborescent ne demek?

"Arborescent" kelimesi, "ağaç benzeri" veya "ağaç şeklinde" anlamına gelir.

Bu sıfat, genellikle bir organizmanın veya yapının ağaç gibi görünmesini veya ağaç gibi dallanarak büyümesini ifade eder.

Mecazi bir anlam taşıyabilir; "arborescent" terimi, soyut kavramlarda da kullanılabilir. Örneğin, bilgi veya fikirlerin ağaç şeklinde genişlemesi gibi düşüncelerin veya süreçlerin dallanmasını betimlemek için kullanılabilir.İşte "arborescent" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The arborescent form of the cactus mimics the appearance of a small tree."

Çeviri: "Kaktüsün ağaç benzeri formu küçük bir ağacın görünümünü taklit eder."


Example: "Some algae exhibit arborescent growth patterns, branching out like trees underwater."

Çeviri: "Bazı yosunlar ağaç şeklinde büyüme örüntüleri sergiler, su altında ağaçlar gibi dallanır."


Example: "Arborescent branching is a common characteristic in many coral species."

Çeviri: "Ağaç benzeri dallanma, birçok mercan türünde yaygın bir özelliktir."


Example: "The arborescent structure of the company's management system allows for flexible decision-making."

Çeviri: "Şirketin yönetim sisteminin ağaç şeklindeki yapısı esnek karar verme olanağı sağlar."


Example: "In the forest, you can observe the arborescent patterns of the vines as they climb and spread."

Çeviri: "Ormanda, sarmaşıkların tırmanırken ve yayılırken ağaç benzeri örüntülerini gözlemleyebilirsiniz."

Yorumlar