Arboreta ne demek?

"Arboreta" kelimesi, "arbor" kelimesinin çoğul formudur ve "ağaç bahçeleri" veya "botanik bahçeleri" olarak Türkçeye çevrilebilir.

Bu terim, genellikle bilimsel veya eğitimsel amaçlarla çeşitli ağaç türlerinin yetiştirildiği, düzenlendiği ve sergilendiği özel bahçeleri ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan, özellikle ağaç koleksiyonlarına adanmış bahçeleri tanımlamak için kullanılır.İşte "arboreta" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "We visited several arboreta during our trip to learn about different tree species."

Çeviri: "Seyahatimiz sırasında farklı ağaç türlerini öğrenmek için birkaç ağaç bahçesi ziyaret ettik."


Example: "Arboreta are important resources for botanical research and conservation."

Çeviri: "Ağaç bahçeleri, botanik araştırma ve koruma için önemli kaynaklardır."


Example: "The university manages one of the largest arboreta in the region."

Çeviri: "Üniversite, bölgedeki en büyük ağaç bahçelerinden birini yönetiyor."


Example: "Many arboreta also include herb gardens and collections of other plant types."

Çeviri: "Birçok ağaç bahçesi aynı zamanda ot bahçeleri ve diğer bitki türlerinin koleksiyonlarını da içerir."


Example: "Guided tours are available in most arboreta to help visitors understand the ecological importance of trees."

Çeviri: "Çoğu ağaç bahçesinde, ziyaretçilerin ağaçların ekolojik önemini anlamalarına yardımcı olmak için rehberli turlar sunulmaktadır."

Yorumlar