Arborize ne demek?

"Arborize" kelimesi, "dallanmak" anlamına gelir ve biyolojik veya diğer yapıların ağaç gibi dallanma sürecini ifade eder.

Bu terim genellikle sinir hücreleri, kan damarları veya diğer benzer yapıların karmaşık şekilde dallanmasını tanımlamak için kullanılır.

Mecazi anlam taşıyabilir; "arborize" terimi, bilgi ağlarının veya düşünce yapılarının genişlemesi ve dallanması gibi kavramları betimlemek için kullanılabilir.İşte "arborize" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The nerve fibers arborize extensively throughout the muscle tissue."

Çeviri: "Sinir lifleri, kas dokusu boyunca geniş bir şekilde dallanır."


Example: "As the plant grows, its roots arborize to increase surface area for nutrient absorption."

Çeviri: "Bitki büyüdükçe, kökleri besin emilimini artırmak için yüzey alanını genişletecek şekilde dallanır."


Example: "In the brain, neurons arborize to form complex networks that facilitate communication."

Çeviri: "Beyinde, nöronlar iletişimi kolaylaştırmak için karmaşık ağlar oluşturacak şekilde dallanır."


Example: "Mapping how cancer cells arborize can help in developing targeted therapies."

Çeviri: "Kanser hücrelerinin nasıl dallandığını haritalamak, hedefe yönelik terapiler geliştirmede yardımcı olabilir."


Example: "The artist's work often explores how ideas arborize and evolve over time."

Çeviri: "Sanatçının işi, sıklıkla fikirlerin zamanla nasıl dallandığını ve evrimleştiğini araştırır."

Yorumlar