Arbutus ne demek?

"Arbutus" kelimesi, Türkçede genellikle "Andız ağacı" veya "kocayemiş" olarak bilinir.

Bu terim, çiçek açan ağaç ve çalıların bir cinsini ifade eder, özellikle Arbutus unedo, meyvesi yenilebilir ve genellikle Akdeniz bölgesinde bulunur. Arbutus ağaçları kışın yeşil kalan yaprakları ve parlak kırmızı meyveleriyle tanınır.

Mecazi bir anlam taşımaz; "arbutus" doğrudan belirli bir bitki türünü veya cinsini tanımlar.İşte "arbutus" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The arbutus trees are known for their beautiful, peeling bark and edible fruits."

Çeviri: "Andız ağaçları, güzel, dökülen kabukları ve yenilebilir meyveleri ile tanınır."


Example: "In the autumn, the arbutus fruit ripens and attracts many birds to the garden."

Çeviri: "Sonbaharda, andız meyvesi olgunlaşır ve birçok kuşu bahçeye çeker."


Example: "Arbutus unedo is often used in ornamental landscaping due to its attractive appearance."

Çeviri: "Arbutus unedo, çekici görünümü nedeniyle sıklıkla süs peyzajında kullanılır."


Example: "The arbutus is unique because it flowers and bears fruit at the same time."

Çeviri: "Andız ağacı eşsizdir çünkü aynı anda çiçek açar ve meyve verir."


Example: "Walking through the forest, we spotted several arbutus trees along the trail."

Çeviri: "Ormanda yürürken, patika boyunca birkaç andız ağacı gördük."

Yorumlar