Arc lamp ne demek?

"Arc lamp" kelimesi Türkçeye "ark lambası" olarak çevrilebilir.

Bu terim, iki elektrot arasında bir elektrik arkı (yay) oluşturarak ışık sağlayan bir tür lambayı ifade eder. Ark lambaları, yüksek ışık yoğunluğu gerektiren yerlerde, özellikle de film prodüksiyonu ve büyük alanların aydınlatılması gibi durumlarda kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "arc lamp" terimi doğrudan, belirli bir tür aydınlatma cihazını tanımlar.İşte "arc lamp" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The old theater used a carbon arc lamp to project movies onto the screen."

Çeviri: "Eski tiyatro, filmleri perdeye yansıtmak için bir karbon ark lambası kullanırdı."


Example: "Arc lamps were once common in street lighting due to their intense brightness."

Çeviri: "Ark lambaları, yoğun parlaklıkları nedeniyle sokak aydınlatmasında bir zamanlar yaygındı."


Example: "The engineer adjusted the arc lamp to optimize the light output for the scene."

Çeviri: "Mühendis, sahne için ışık çıkışını optimize etmek amacıyla ark lambasını ayarladı."


Example: "Safety precautions are necessary when operating an arc lamp because of the high temperatures and intense light it produces."

Çeviri: "Ark lambası yüksek sıcaklıklar ve yoğun ışık ürettiği için çalıştırılırken güvenlik önlemleri alınması gereklidir."


Example: "Modern arc lamps can be used in scientific research where precise and powerful illumination is required."

Çeviri: "Modern ark lambaları, hassas ve güçlü aydınlatma gerektiren bilimsel araştırmalarda kullanılabilir."

Yorumlar