Arc length ne demek?

"Arc length" kelimesi Türkçeye "kavis uzunluğu" veya "yay uzunluğu" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir çemberin veya herhangi bir kavisli şeklin belirli bir bölümünün uzunluğunu ifade eder. Genellikle matematik ve geometri alanında kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "arc length" terimi doğrudan, belirli bir yayın veya kavisin geometrik uzunluğunu tanımlamak için kullanılır.İşte "arc length" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "To calculate the arc length, you need the radius of the circle and the central angle."

Çeviri: "Kavis uzunluğunu hesaplamak için, dairenin yarıçapına ve merkezi açıya ihtiyacınız vardır."


Example: "The arc length of the circle was determined to be three times the radius."

Çeviri: "Dairenin yay uzunluğunun yarıçapın üç katı olduğu belirlendi."


Example: "Understanding arc length is crucial for engineers working on bridge designs."

Çeviri: "Köprü tasarımları üzerinde çalışan mühendisler için kavis uzunluğunu anlamak hayati önem taşır."


Example: "The formula for arc length can be used to find the distance along any curved path."

Çeviri: "Kavis uzunluğu formülü, herhangi bir eğri yol boyunca mesafeyi bulmak için kullanılabilir."


Example: "Students used a string to approximate the arc length of various objects in their geometry class."

Çeviri: "Öğrenciler, geometri derslerinde çeşitli nesnelerin yay uzunluğunu tahmin etmek için bir ip kullandılar."

Yorumlar