Arc ne demek?

"Arc" kelimesi Türkçede "kavis" veya "yay" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle bir çemberin bir parçasını veya herhangi bir kavisli çizgiyi ifade eder. Ayrıca geometri, matematik, fizik ve sanatta da yaygın olarak kullanılır.

Mecazi bir anlam taşıyabilir; öykülerde veya olay örgülerinde kullanılan "arc" terimi, bir karakterin veya hikayenin gelişimini, değişimini veya yolculuğunu tanımlamak için kullanılır.İşte "arc" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The ball followed a high arc through the air before it landed."

Çeviri: "Top, yere inmeden önce havada yüksek bir kavis çizdi."


Example: "The story's emotional arc was both compelling and deeply moving."

Çeviri: "Hikayenin duygusal kavisi hem sürükleyici hem de derinden etkileyiciydi."


Example: "Architects often use arcs to create visually appealing structures."

Çeviri: "Mimarlar genellikle görsel olarak çekici yapılar oluşturmak için kavisler kullanır."


Example: "The rainbow formed a perfect arc in the sky after the rain."

Çeviri: "Yağmurdan sonra gökkuşağı gökyüzünde mükemmel bir yay oluşturdu."


Example: "The trajectory of the projectile described an arc due to the gravitational pull."

Çeviri: "Mermi yörüngesi, yer çekimi nedeniyle bir yay tarif etti."

Yorumlar