Arc welding ne demek?

"Arc welding" kelimesi Türkçeye "ark kaynağı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, metal parçaları birleştirmek için elektrik arkını kullanarak yüksek sıcaklıkta bir kaynak işlemi gerçekleştiren bir kaynak yöntemini ifade eder. Genellikle endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "arc welding" terimi doğrudan, belirli bir kaynak tekniğini tanımlamak için kullanılır.İşte "arc welding" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "Arc welding requires the use of protective gear to shield the welder from intense heat and light."

Çeviri: "Ark kaynağı, kaynakçıyı yoğun ısı ve ışıktan korumak için koruyucu ekipman kullanılmasını gerektirir."


Example: "He learned arc welding techniques at the vocational training center."

Çeviri: "Mesleki eğitim merkezinde ark kaynağı tekniklerini öğrendi."


Example: "Arc welding is commonly used in the construction of steel structures."

Çeviri: "Ark kaynağı, çelik yapıların inşasında yaygın olarak kullanılır."


Example: "The workshop offers an introductory course on arc welding for beginners."

Çeviri: "Atölye, başlangıç seviyesindeki kişiler için ark kaynağı üzerine bir giriş kursu sunmaktadır."


Example: "Safety precautions are crucial when performing arc welding to prevent accidents."

Çeviri: "Kazaları önlemek için ark kaynağı yapılırken güvenlik önlemleri almak çok önemlidir."

Yorumlar