Arcade ne demek?

"Arcade" kelimesi Türkçeye "arkad" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir dizi kemerin desteklediği, genellikle alışveriş yapılabilen veya yürünüp geçilebilen kapalı bir geçit yolu ifade eder. Ayrıca, video oyun makinelerinin bulunduğu oyun salonları için de kullanılır.

Mecazi anlam taşıyabilir; "arcade" bazen bir dizi benzer nesne veya yapıyı anlatmak için kullanılır, özellikle de düzenli aralıklarla sıralanmışlar ise.

İşte "arcade" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The old town has a charming arcade lined with small shops."

Çeviri: "Eski şehirde küçük dükkanlarla çevrili çekici bir arkad bulunmaktadır."


Example: "We spent the afternoon playing video games in the arcade."

Çeviri: "Öğleden sonrayı oyun salonunda video oyunları oynayarak geçirdik."


Example: "The arcade provides shelter from the rain while allowing people to continue shopping."

Çeviri: "Arkad, insanların alışveriş yapmaya devam etmelerine olanak tanırken yağmurdan koruma sağlar."


Example: "Many European cities have arcades that date back to the 19th century."

Çeviri: "Birçok Avrupa şehrinde 19. yüzyıla dayanan arkadlar bulunmaktadır."


Example: "The architect designed the new shopping center with an elegant arcade at its entrance."

Çeviri: "Mimar, yeni alışveriş merkezini girişinde zarif bir arkad ile tasarladı."

Yorumlar