Arcaded ne demek?

"Arcaded" kelimesi, "arkatlı" veya "kemerli" olarak Türkçeye çevrilebilir.

Bu sıfat, bir dizi kemer veya arkad ile süslü veya yapılandırılmış yapıları tanımlar. Genellikle mimari yapılar için kullanılır ve sıralı kemerlerle desteklenen veya süslenen binaları ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; "arcaded" terimi genellikle mimari yapıların belirli bir özelliğini doğrudan tanımlamak için kullanılır.İşte "arcaded" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The arcaded facade of the building gives it a classic and elegant appearance."

Çeviri: "Binanın arkadlı cephesi, ona klasik ve şık bir görünüm kazandırır."


Example: "We walked through the arcaded pathways of the old city."

Çeviri: "Eski şehrin kemerli yollarından yürüdük."


Example: "The courtyard is surrounded by an arcaded gallery that provides shade and shelter."

Çeviri: "Avlu, gölge ve sığınak sağlayan arkadlı bir galeri ile çevrilidir."


Example: "Many medieval buildings in Europe feature arcaded ground floors."

Çeviri: "Avrupa'daki birçok ortaçağ binası, arkadlı zemin katlara sahiptir."


Example: "The market square is dominated by an arcaded hall where vendors sell their goods."

Çeviri: "Pazar meydanı, satıcıların mallarını sattığı arkadlı bir salon tarafından domine edilir."

Yorumlar