Arcadia ne demek?

"Arcadia" kelimesi, antik Yunanistan'da bir bölge olan "Arkadya" olarak Türkçeye çevrilebilir.

Bu terim, pastoral, huzurlu ve doğal yaşamın idealleştirilmiş bir temsili olarak kullanılır. Edebiyat ve sanatta, Arcadia genellikle basit, huzurlu bir yaşamın ve doğa ile uyum içinde bir varoluşun simgesi olarak ele alınır.

Mecazi anlamı güçlüdür; Arcadia, çoğu zaman, şehir yaşamının karmaşasından uzak, pastoral bir ideal, huzurlu bir sığınak ve basit yaşamın özlemi olarak kullanılır.

İşte "Arcadia" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "Many poets have described Arcadia as a lost paradise where humans live in harmony with nature."

Çeviri: "Birçok şair, insanların doğa ile uyum içinde yaşadığı kayıp bir cennet olarak Arkadya'yı tarif etmiştir."


Example: "The painting depicts a peaceful Arcadia, untouched by modern life."

Çeviri: "Tablo, modern yaşamın dokunmadığı huzurlu bir Arkadya'yı tasvir ediyor."


Example: "He retreated to his country home in search of his own version of Arcadia."

Çeviri: "Kendi Arkadya versiyonunu arayışında kırsalda bulunan evine çekildi."


Example: "In literature, Arcadia often symbolizes an unattainable utopia."

Çeviri: "Edebiyatta, Arkadya sıklıkla ulaşılamaz bir ütopyayı simgeler."


Example: "The festival aims to recreate the spirit of Arcadia with its focus on nature and community."

Çeviri: "Festival, doğa ve topluluk üzerine odaklanarak Arkadya ruhunu yeniden yaratmayı amaçlıyor."

Yorumlar