Arcadian ne demek?

"Arcadian" kelimesi, "Arkadyalı" olarak Türkçeye çevrilebilir.

Bu terim, hem antik Yunanistan'daki Arkadya bölgesine özgü şeyleri tanımlamak için kullanılır hem de bu bölgeyle ilişkilendirilen pastoral, huzurlu yaşam tarzını ifade eder.

Mecazi anlamı, genellikle bir yerin veya durumun idealize edilmiş, pastoral ve huzurlu doğasını vurgulamak için kullanılır. Bu, çoğunlukla basit ve doğayla iç içe bir yaşamın simgesi olarak ele alınır.İşte "Arcadian" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "He longed for an Arcadian lifestyle away from the hustle and bustle of the city."

Çeviri: "Şehrin yoğunluğundan ve karmaşasından uzak, Arkadyalı bir yaşam tarzını özlemekteydi."


Example: "The Arcadian landscape of the countryside inspired her to write poetry."

Çeviri: "Kırsalın Arkadyalı manzarası onu şiir yazmaya ilham verdi."


Example: "They decorated the room in an Arcadian style to evoke a sense of peace and nature."

Çeviri: "Odayı barış ve doğa hissi uyandırmak için Arkadyalı tarzda dekore ettiler."


Example: "Arcadian myths often celebrate the joys of a simple, rural life."

Çeviri: "Arkadyalı mitler genellikle basit, kırsal bir yaşamın sevinçlerini kutlar."


Example: "The festival's Arcadian theme brought everyone closer to the traditional ways of the countryside."

Çeviri: "Festivalin Arkadyalı teması herkesi kırsalın geleneksel yollarına daha yakın hale getirdi."

Yorumlar