Arch-enemy ne demek ?

"Arch-enemy" kelimesi Türkçeye "baş düşman" veya "en büyük düşman" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir kişi veya grup için en büyük, en önemli veya en tehlikeli düşmanı ifade eder.

Genellikle kişisel, edebi veya kurgusal bağlamlarda kullanılır ve sıklıkla süper kahraman hikayelerinde veya epik anlatılarda rastlanan dramatik bir rakip anlamına gelir.

Mecazi anlamı, bir kişinin veya grupların karşı karşıya olduğu en büyük tehdit veya zorluk olarak kullanılabilir.İşte "arch-enemy" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "In many comic books, the superhero's arch-enemy is as well-known as the hero himself."

Çeviri: "Birçok çizgi romanda, süper kahramanın baş düşmanı, kahraman kadar tanınmıştır."


Example: "He considered his rival in business his arch-enemy, constantly trying to outperform him."

Çeviri: "İş dünyasındaki rakibini baş düşmanı olarak görüyordu ve sürekli ondan daha iyi performans göstermeye çalışıyordu."


Example: "The film's plot revolves around the hero's struggle against his arch-enemy."

Çeviri: "Filmin konusu, kahramanın baş düşmanına karşı mücadelesine odaklanıyor."


Example: "Throughout the story, the protagonist learns more about the motivations of his arch-enemy."

Çeviri: "Hikaye boyunca, başrol oyuncusu baş düşmanının motivasyonları hakkında daha fazla şey öğrenir."


Example: "Her arch-enemy had always been better at manipulating people than she was."

Çeviri: "Baş düşmanı her zaman insanları manipüle etme konusunda ondan daha iyiydi."

Yorumlar