Arch-villain ne demek?

"Arch-villain" kelimesi Türkçeye "baş kötü adam" veya "en büyük kötü karakter" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle bir hikaye veya senaryoda, kahramana veya ana karakterlere karşı olan ve genelde en büyük tehlike veya engel olarak sunulan başlıca kötü karakteri ifade eder.

Tipik olarak, film, edebiyat ve çizgi roman gibi kurgusal eserlerde kullanılır.

Mecazi anlamı yoktur; "arch-villain" terimi, genellikle bir hikayenin ana antagonisti olarak belirgin bir şekilde kullanılır.İşte "arch-villain" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The arch-villain of the movie had a complex backstory that explained his motives."

Çeviri: "Filmin baş kötü adamının, motivasyonlarını açıklayan karmaşık bir geçmişi vardı."


Example: "Every superhero needs an arch-villain to truly test their limits and define their character."

Çeviri: "Her süper kahramanın, sınırlarını gerçekten test etmek ve karakterlerini tanımlamak için bir baş kötü adama ihtiyacı vardır."


Example: "In the novel, the arch-villain's defeat brings peace to the kingdom."

Çeviri: "Romanda, baş kötü karakterin yenilgisi krallığa barış getirir."


Example: "The arch-villain orchestrated a series of events to bring down the protagonist."

Çeviri: "Baş kötü adam, baş kahramanı devirmek için bir dizi olayı yönetti."


Example: "His role as the arch-villain in the play was critically acclaimed for its depth and complexity."

Çeviri: "Oyun içindeki baş kötü adam rolü, derinliği ve karmaşıklığı nedeniyle eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı."

Yorumlar