Arch your back ne demek?

"Arch your back" ifadesi Türkçeye "sırtını kamburlaştır" veya "sırtını kemer şeklinde kıvır" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, genellikle egzersiz, yoga, dans veya benzeri fiziksel aktiviteler sırasında kullanılır ve sırtın kavisli bir pozisyon alması anlamına gelir.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu ifade doğrudan bir bedensel hareketi tanımlar.


İşte "arch your back" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "To stretch your lower back, gently arch your back while standing."
Çeviri: "Alt sırtını germek için, ayakta dururken nazikçe sırtını kamburlaştır."

Example: "The yoga instructor told the class to arch their backs as part of the exercise."
Çeviri: "Yoga eğitmeni, egzersizin bir parçası olarak sınıfa sırtlarını kemer şeklinde kıvırmalarını söyledi."

Example: "Arching your back can help relieve pain in the spine if done correctly."
Çeviri: "Doğru yapıldığında sırtını kamburlaştırmak, omurgadaki ağrıyı hafifletebilir."

Example: "The cat arched its back and hissed when it felt threatened."
Çeviri: "Kedi tehdit hissettiğinde sırtını kamburlaştırdı ve tısladı."

Example: "Remember to keep your head up and arch your back during the backbend."
Çeviri: "Geriye eğilirken başını yukarıda tutmayı ve sırtını kemer şeklinde kıvırmayı unutma."

Yorumlar