Archaeological ne demek?

"Archaeological" kelimesi Türkçeye "arkeolojik" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, arkeolojiyle ilgili olan veya arkeoloji alanında gerçekleştirilen faaliyetleri, bulguları veya çalışmaları ifade eder. Arkeoloji, insanlık tarihi ve öncesi dönemlere ait eserlerin, kalıntıların sistemli olarak incelendiği bilim dalıdır.

Mecazi bir anlam taşımaz; "archaeological" terimi doğrudan, arkeolojiyle ilgili olayları, bulguları veya çalışmaları tanımlamak için kullanılır.İşte "archaeological" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The archaeological dig uncovered ancient artifacts from the Roman period."

Çeviri: "Arkeolojik kazı, Roma dönemine ait antik eserler ortaya çıkardı."


Example: "She is studying archaeological evidence to understand the lifestyle of early settlers."

Çeviri: "Erken yerleşimcilerin yaşam tarzını anlamak için arkeolojik kanıtları inceliyor."


Example: "Archaeological findings can provide valuable insights into historical events and cultures."

Çeviri: "Arkeolojik bulgular, tarihi olaylar ve kültürler hakkında değerli bilgiler sağlayabilir."


Example: "The museum's new exhibition features archaeological discoveries from the Mediterranean region."

Çeviri: "Müzenin yeni sergisi, Akdeniz bölgesinden arkeolojik keşifleri sergiliyor."


Example: "There are strict regulations to protect archaeological sites from damage during construction projects."

Çeviri: "İnşaat projeleri sırasında arkeolojik sit alanlarının zarar görmesini önlemek için sıkı düzenlemeler bulunmaktadır."

Yorumlar