Archaeologically ne demek?

"Archaeologically" kelimesi, "arkeolojik olarak" olarak Türkçeye çevrilebilir. 

Bu zarf, bir durumun veya eylemin arkeoloji ile ilgili bir şekilde veya arkeoloji bilimi bağlamında yapıldığını ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; "archaeologically" terimi genellikle, belirli bir bilimsel perspektiften veya metodolojiden söz ederken kullanılır.İşte "archaeologically" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The site is archaeologically significant due to its well-preserved structures."

Çeviri: "Alan, iyi korunmuş yapıları nedeniyle arkeolojik olarak önemlidir."


Example: "Archaeologically, the findings challenge our understanding of the ancient civilization's culture."

Çeviri: "Arkeolojik olarak, bulgular antik uygarlığın kültürü hakkındaki anlayışımızı sorgulamaktadır."


Example: "This area has been studied archaeologically for over a decade."

Çeviri: "Bu alan on yıldan fazla bir süredir arkeolojik olarak incelenmektedir."


Example: "Archaeologically important artifacts were discovered during the last excavation."

Çeviri: "Son kazı sırasında arkeolojik olarak önemli eserler keşfedildi."


Example: "The region's history is archaeologically rich, offering insights into several different periods."

Çeviri: "Bölgenin tarihi arkeolojik olarak zengindir, birkaç farklı döneme dair içgörüler sunmaktadır."

Yorumlar