Archaeologist ne demek?

"Archaeologist" kelimesi Türkçeye "arkeolog" olarak çevrilebilir.

Bu terim, insanlık tarihi ve öncesi dönemlere ait eserlerin, kalıntıların sistemli olarak incelendiği bilim dalı olan arkeoloji ile uğraşan kişiyi ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; "archaeologist" terimi doğrudan, arkeoloji alanında çalışan bir profesyoneli tanımlar.İşte "archaeologist" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The archaeologist spent months excavating the ancient site."

Çeviri: "Arkeolog, antik alanı kazmak için aylar harcadı."


Example: "Archaeologists have discovered new artifacts that could rewrite history."

Çeviri: "Arkeologlar, tarihi yeniden yazabilecek yeni eserler keşfetti."


Example: "She became an archaeologist because of her passion for uncovering the past."

Çeviri: "Geçmişi ortaya çıkarma tutkusu nedeniyle arkeolog oldu."


Example: "The team of archaeologists carefully documented every find at the excavation site."

Çeviri: "Arkeologlar ekibi, kazı alanındaki her buluntuyu dikkatlice belgeledi."


Example: "Famous archaeologists often give lectures at universities to share their experiences and knowledge."

Çeviri: "Ünlü arkeologlar sık sık üniversitelerde ders verirler, deneyimlerini ve bilgilerini paylaşırlar."

Yorumlar