Archaeology ne demek?

"Archaeology" kelimesi Türkçeye "arkeoloji" olarak çevrilebilir.

Bu terim, insanlığın geçmiş kültürlerini ve tarihini anlamak amacıyla, eski insanların bıraktığı eserleri ve kalıntıları inceleyen bilim dalını ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; "archaeology" terimi doğrudan, geçmiş insan topluluklarına dair fiziksel kalıntıların sistemli bir şekilde incelenmesi ile ilgili bir bilim dalını tanımlar.İşte "archaeology" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "Archaeology helps us understand how ancient societies lived and interacted with their environment."

Çeviri: "Arkeoloji, antik toplumların nasıl yaşadıklarını ve çevreleriyle nasıl etkileşimde bulunduklarını anlamamıza yardımcı olur."


Example: "Many universities offer degrees in archaeology, focusing on different time periods and regions."

Çeviri: "Birçok üniversite, farklı zaman dilimleri ve bölgelere odaklanarak arkeoloji alanında dereceler sunar."


Example: "The archaeology professor led a dig in Egypt to uncover more about the Pharaohs."

Çeviri: "Arkeoloji profesörü, Firavunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Mısır'da bir kazı yürüttü."


Example: "Advances in technology have dramatically changed the field of archaeology in recent years."

Çeviri: "Teknolojideki ilerlemeler, son yıllarda arkeoloji alanını dramatik bir şekilde değiştirdi."


Example: "Archaeology is often seen as a treasure hunt, but it's really about understanding human history and culture."

Çeviri: "Arkeoloji genellikle bir hazine avı olarak görülür, ancak aslında insan tarihi ve kültürünü anlamakla ilgilidir."

Yorumlar