Archaic ne demek?

"Archaic" kelimesi Türkçeye "eski", "antik" veya "arkeolojik" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, genellikle eski zamanlara ait veya modası geçmiş, kullanım dışı kalmış şeyleri ifade eder. Ayrıca, çok eski dönemlere özgü ya da o dönemlerden kalma anlamında da kullanılır.

Mecazi olarak, "archaic" terimi, günümüzde artık geçerliliğini yitirmiş veya eski moda kalmış düşünce, sistem veya teknolojiyi ifade etmek için kullanılabilir.İşte "archaic" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The language used in the document is archaic and difficult for modern readers to understand."

Çeviri: "Belgede kullanılan dil eski ve modern okuyucuların anlaması zor."


Example: "Archaic laws that no longer serve the public should be revised or abolished."

Çeviri: "Artık halka hizmet etmeyen eski yasalar gözden geçirilmeli veya kaldırılmalıdır."


Example: "Museums are filled with archaic artifacts that provide insight into ancient cultures."

Çeviri: "Müzeler, antik kültürlere dair içgörüler sağlayan eski eserlerle doludur."


Example: "Using such archaic technology in today's digital world seems out of place."

Çeviri: "Günümüzün dijital dünyasında bu kadar eski bir teknoloji kullanmak yersiz görünüyor."


Example: "His style of management is considered archaic in the contemporary business environment."

Çeviri: "Yönetim tarzı, çağdaş iş ortamında eski olarak kabul edilir."

Yorumlar