Archaically ne demek?

"Archaically" kelimesi, "eski usulde" veya "eski tarzda" olarak Türkçeye çevrilebilir.

Bu zarf, bir şeyin eski veya modası geçmiş bir şekilde yapıldığını ifade eder. Genellikle dili, teknolojiyi veya metodları tanımlamak için kullanılır ve bu unsurların günümüz standartlarına göre artık kullanılmayan veya güncelliğini yitirmiş olmasını vurgular.

Mecazi anlam olarak, bir şeyin veya birinin eski moda, geleneksel veya demode bir tarzda davranış göstermesini ifade edebilir.İşte "archaically" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The poet wrote archaically, using words that have not been common for centuries."

Çeviri: "Şair, yüzyıllardır yaygın olmayan kelimeler kullanarak eski usulde yazdı."


Example: "He dresses quite archaically, preferring the styles of the 19th century."

Çeviri: "Oldukça eski tarzda giyinir, 19. yüzyıl stillerini tercih eder."


Example: "Archaically structured sentences can be difficult to comprehend in modern texts."

Çeviri: "Eski usulde yapılandırılmış cümleler, modern metinlerde anlaşılması zor olabilir."


Example: "The ritual is performed archaically, just as it was hundreds of years ago."

Çeviri: "Ritüel yüzlerce yıl önce olduğu gibi eski usulde gerçekleştirilir."


Example: "Their methods of communication are archaically slow compared to today's technology."

Çeviri: "İletişim metodları, günümüz teknolojisine kıyasla eski usulde ve yavaştır."

Yorumlar