Archangel ne demek?

"Archangel" kelimesi Türkçeye "başmelek" olarak çevrilebilir.

Bu terim, özellikle Hristiyanlık ve Yahudilikte yüksek dereceli melekleri tanımlamak için kullanılır. Başmelekler, genellikle tanrısal mesajları insanlara ileten veya tanrı adına önemli görevler üstlenen özel meleklerdir.

Mecazi anlamı çok yaygın değildir, ancak bazen bir kişiye övgüde bulunmak için kullanılabilir, örneğin birinin olağanüstü koruyuculuk veya rehberlik yeteneklerini vurgulamak için.İşte "archangel" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "Michael is one of the most well-known archangels in Christian theology."

Çeviri: "Mikail, Hristiyan teolojisinde en tanınmış başmeleklerden biridir."


Example: "The archangel Gabriel is often depicted delivering messages from God."

Çeviri: "Başmelek Cebrail genellikle Tanrı'dan mesajlar getirirken tasvir edilir."


Example: "In the painting, the archangel is shown with a sword, symbolizing protection and strength."

Çeviri: "Tabloda, başmelek bir kılıçla gösterilmiş, bu koruma ve gücü simgeliyor."


Example: "She prayed to the archangel Raphael for healing."

Çeviri: "Şifa bulmak için başmelek Rafael'e dua etti."


Example: "The story describes an epic battle led by an archangel against the forces of evil."

Çeviri: "Hikaye, bir başmeleğin kötülük güçlerine karşı önderlik ettiği destansı bir savaşı anlatıyor."

Yorumlar