Archbishop ne demek?

"Archbishop" kelimesi Türkçeye "başpiskopos" olarak çevrilebilir.

Bu terim, Hristiyanlıkta, özellikle Katolik ve Ortodoks kiliselerinde, yüksek rütbeli bir dini lideri ifade eder.

Başpiskoposlar, bir kilise eyaletinin ya da büyük bir şehrin kilise işlerinden sorumlu olan ve genellikle diğer piskoposlar üzerinde yetkiye sahip olan kişilerdir.

Mecazi bir anlamı yoktur; "archbishop" terimi doğrudan, belirli bir dini liderlik rolünü tanımlamak için kullanılır.İşte "archbishop" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The archbishop presided over the ceremony at the cathedral."

Çeviri: "Başpiskopos, katedraldeki törene başkanlık etti."


Example: "The archbishop's decision on this matter will affect many parishes."

Çeviri: "Başpiskoposun bu konudaki kararı birçok cemaati etkileyecek."


Example: "Archbishop Desmond Tutu was known for his activism and efforts towards social justice."

Çeviri: "Başpiskopos Desmond Tutu, aktivizmi ve sosyal adalet yönündeki çabalarıyla tanınıyordu."


Example: "The new archbishop has been a prominent theologian for decades."

Çeviri: "Yeni başpiskopos, on yıllardır öne çıkan bir teolog olmuştur."


Example: "He wrote a letter to the archbishop requesting assistance for the community project."

Çeviri: "Toplum projesi için yardım isteyerek başpiskoposa bir mektup yazdı."

Yorumlar