Archbishopric ne demek?

"Archbishopric" kelimesi Türkçeye "başpiskoposluk" olarak çevrilebilir.

Bu terim, bir başpiskoposun yönettiği dini bölge veya yetki alanını ifade eder. Ayrıca, bu kelime bazen başpiskoposun görev süresi veya pozisyonunu da tanımlamak için kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; "archbishopric" terimi doğrudan, belirli bir dini liderlik rolünü ve bu rolün kapsadığı coğrafi veya idari alanı tanımlamak için kullanılır.İşte "archbishopric" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The archbishopric of New York is one of the most prominent in the United States."

Çeviri: "New York başpiskoposluğu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önde gelenlerden biridir."


Example: "He was appointed to the archbishopric after many years of service in the church."

Çeviri: "Kilisede birçok yıl hizmet ettikten sonra başpiskoposluk görevine atandı."


Example: "The boundaries of the archbishopric were redrawn to include several more parishes."

Çeviri: "Başpiskoposluk sınırları, birkaç daha fazla cemaati içerecek şekilde yeniden çizildi."


Example: "Managing an archbishopric involves overseeing hundreds of clergy and numerous administrative tasks."

Çeviri: "Bir başpiskoposluğu yönetmek, yüzlerce din görevlisini denetlemeyi ve sayısız idari görevi içerir."


Example: "The archbishopric has a rich history dating back several centuries."

Çeviri: "Başpiskoposluk, birkaç yüzyıl geriye uzanan zengin bir tarihe sahiptir."

Yorumlar