Archdeacon ne demek?

"Archdeacon" kelimesi Türkçeye "başdiyakoz" veya "başdiyak" olarak çevrilebilir.

Bu terim, Anglikan ve bazı diğer Hristiyan kiliselerinde, bir piskoposun yardımcısı olarak hizmet veren, bir diyakozun üst rütbesi olan dini bir lideri ifade eder.

Başdiyakozlar genellikle bir kilise bölgesinde idari görevler üstlenir ve piskoposun yokluğunda çeşitli dini görevleri yerine getirirler.

Mecazi bir anlam taşımaz; "archdeacon" terimi doğrudan, belirli bir dini liderlik rolünü tanımlamak için kullanılır.İşte "archdeacon" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The archdeacon is responsible for overseeing the clergy in his district."

Çeviri: "Başdiyakoz, bölgesindeki din adamlarını denetlemekten sorumludur."


Example: "He was promoted to the position of archdeacon after ten years of faithful service."

Çeviri: "On yıllık sadık hizmetin ardından başdiyakoz pozisyonuna terfi etti."


Example: "The archdeacon conducted the service in the absence of the bishop."

Çeviri: "Başdiyakoz, piskoposun yokluğunda ayini yönetti."


Example: "Each archdeaconry is managed by an archdeacon who assists the bishop in administrative matters."

Çeviri: "Her başdiyakozluk, idari konularda piskoposa yardımcı olan bir başdiyakoz tarafından yönetilir."


Example: "The role of an archdeacon often involves significant travel within the diocese to visit various parishes."

Çeviri: "Bir başdiyakozun rolü, çeşitli cemaatleri ziyaret etmek için diyakozluk içinde önemli seyahatler yapmayı gerektirir."

Yorumlar