Archdiocese ne demek?

"Archdiocese" kelimesi Türkçeye "başpiskoposluk" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle bir başpiskopos tarafından yönetilen büyük bir kilise bölgesini ifade eder. 

Başpiskoposluklar, normal piskoposluklardan daha büyük bir coğrafi alanı kapsar ve genellikle birçok piskoposluk içerir.

Mecazi bir anlamı yoktur; "archdiocese" terimi doğrudan, büyük bir dini yönetim bölgesini tanımlamak için kullanılır.İşte "archdiocese" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The archdiocese of New York is one of the largest in the United States."

Çeviri: "New York başpiskoposluğu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyüklerden biridir."


Example: "He was appointed as the archbishop of the archdiocese last year."

Çeviri: "Geçen yıl başpiskoposluk başpiskoposu olarak atandı."


Example: "The archdiocese is responsible for many parishes and schools within its territory."

Çeviri: "Başpiskoposluk, sınırları içindeki birçok cemaat ve okuldan sorumludur."


Example: "Funds raised by the charity event will be used for the poor across the archdiocese."

Çeviri: "Hayır etkinliği tarafından toplanan fonlar, başpiskoposluk genelindeki fakirler için kullanılacak."


Example: "The archdiocese has launched a new initiative to increase community engagement."

Çeviri: "Başpiskoposluk, toplum katılımını artırmak için yeni bir girişim başlattı."

Yorumlar