Archduchess ne demek?

"Archduchess" kelimesi Türkçeye "arşidüşes" olarak çevrilebilir.

Bu terim, özellikle eski Avusturya İmparatorluğu ve diğer bazı Avrupa hanedanlarında, bir arşidük'ün eşi veya bir arşidük'ün kızı anlamına gelir.

Arşidük, dükten daha yüksek bir soyluluk unvanıdır ve genellikle büyük düklerin yönettiği büyük bölgelere atıfta bulunur.

Mecazi bir anlamı yoktur; "archduchess" terimi doğrudan, belirli bir soyluluk rütbesini veya bu rütbe ile ilişkili kişileri tanımlamak için kullanılır.İşte "archduchess" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The Archduchess Maria Theresa became one of the most influential rulers of her time."

Çeviri: "Arşidüşes Maria Theresa, zamanının en etkili hükümdarlarından biri oldu."


Example: "An archduchess traditionally had significant political and social influence in the court."

Çeviri: "Bir arşidüşes geleneksel olarak sarayda önemli politik ve sosyal etkiye sahipti."


Example: "The wedding of the archduchess was an event that drew attention from all across Europe."

Çeviri: "Arşidüşesin düğünü, tüm Avrupa'dan dikkat çeken bir olaydı."


Example: "As an archduchess, she had numerous duties and responsibilities in the administration of the empire."

Çeviri: "Bir arşidüşes olarak, imparatorluğun yönetiminde sayısız görev ve sorumluluğu vardı."


Example: "The archduchess visited several charities to support their work."

Çeviri: "Arşidüşes, çalışmalarını desteklemek için birkaç hayır kurumunu ziyaret etti."

Yorumlar