Archduke ne demek?

"Archduke" kelimesi Türkçeye "arşidük" olarak çevrilebilir.

Bu terim, özellikle eski Avusturya İmparatorluğu'nda kullanılan, dükten daha yüksek bir soyluluk derecesini ifade eder.

Arşidükler genellikle imparatorluğun önemli bölgelerini yönetirlerdi ve bu unvan, yüksek soyluluğu ve büyük yönetimsel yetkiyi simgeler.

Mecazi bir anlam taşımaz; "archduke" terimi doğrudan, bu özel soyluluk unvanını veya unvan sahibi kişileri tanımlamak için kullanılır.İşte "archduke" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The Archduke Franz Ferdinand's assassination in 1914 sparked the beginning of World War I."

Çeviri: "Arşidük Franz Ferdinand'ın 1914'teki suikasti, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden oldu."


Example: "The archduke was known for his patronage of the arts and sciences."

Çeviri: "Arşidük, sanat ve bilimlere olan desteği ile tanınıyordu."


Example: "An archduke often held considerable power and influence within the empire."

Çeviri: "Bir arşidük, genellikle imparatorluk içinde önemli güç ve etkiye sahipti."


Example: "The archduke's residence was a grand palace filled with exquisite artworks."

Çeviri: "Arşidüğün ikametgahı, muhteşem sanat eserleriyle dolu görkemli bir saraydı."


Example: "The role of the archduke has evolved over centuries but always remained significant in European history."

Çeviri: "Arşidüğün rolü yüzyıllar boyunca evrilse de Avrupa tarihinde her zaman önemli bir yer tutmuştur."

Yorumlar