Arched ne demek?

"Arched" kelimesi Türkçeye "kavisli" veya "kemer şeklinde" olarak çevrilebilir.

Bu sıfat, bir nesnenin veya yapının kavisli veya yay şeklinde bir formda olduğunu ifade eder. Genellikle mimari yapılar, fiziksel hareketler veya tasarımlarda kullanılır.

Mecazi olarak, "arched" ifadesi, bir durumun veya sürecin zorlu veya çetrefilli bir yoldan geçtiğini belirtmek için kullanılabilir.İşte "arched" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The arched doorway added a classic touch to the modern building."

Çeviri: "Kavisli kapı, modern binaya klasik bir dokunuş ekledi."


Example: "She arched her eyebrows in surprise when she heard the news."

Çeviri: "Haberi duyunca şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı."


Example: "The cat arched its back as a sign of fear."

Çeviri: "Kedi, korku işareti olarak sırtını kemer şeklinde kıvırdı."


Example: "The bridge was beautifully arched over the river, creating a picturesque scene."

Çeviri: "Köprü, nehrin üzerine güzel bir şekilde kavislenmiş, resmedilmeye değer bir sahne oluşturdu."


Example: "The dancer moved fluidly, her arms arched gracefully with each motion."

Çeviri: "Dansçı akıcı bir şekilde hareket etti, kolları her hareketle zarif bir şekilde kavislendi."

Yorumlar