Archeology ne demek?

"Archeology" kelimesi, daha yaygın yazımıyla "archaeology" olarak bilinir ve Türkçeye "arkeoloji" olarak çevrilebilir.

Bu terim, insanlık tarihi ve öncesi dönemlere ait eserlerin, kalıntıların sistemli olarak incelendiği bilim dalını ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; "archeology" terimi doğrudan, geçmiş insan topluluklarına dair fiziksel kalıntıların sistemli bir şekilde incelenmesi ile ilgili bir bilim dalını tanımlar.İşte "archeology" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "Archeology helps us uncover the lifestyles of ancient civilizations."

Çeviri: "Arkeoloji, antik uygarlıkların yaşam tarzlarını ortaya çıkarmamıza yardımcı olur."


Example: "He studied archeology because he was fascinated by the history of ancient Egypt."

Çeviri: "Antik Mısır'ın tarihine büyük bir ilgi duyduğu için arkeoloji okudu."


Example: "The archeology team discovered an ancient tomb that was over three thousand years old."

Çeviri: "Arkeoloji ekibi, üç bin yıldan daha eski bir antik mezar keşfetti."


Example: "Fieldwork is an important part of archeology, involving excavations and site surveys."

Çeviri: "Saha çalışması, kazılar ve alan taramaları içeren arkeolojinin önemli bir parçasıdır."


Example: "Archeology often uses modern technology, like satellite imagery, to locate and analyze archaeological sites."

Çeviri: "Arkeoloji sıklıkla, arkeolojik alanları bulmak ve analiz etmek için uydu görüntüleme gibi modern teknolojiler kullanır."

Yorumlar