Archer ne demek?

"Archer" kelimesi Türkçeye "okçu" olarak çevrilebilir.

Bu terim, yay ve ok kullanarak hedeflere atış yapan kişiyi ifade eder. Spor, avcılık ya da tarihi savaş bağlamlarında kullanılabilir.

Mecazi anlamı genellikle yoktur; "archer" terimi doğrudan, ok kullanarak atış yapan bir kişiyi tanımlamak için kullanılır. Ancak bazen birinin hedeflerine ulaşmada becerikli ve doğru olduğunu vurgulamak için mecazi olarak kullanılabilir.İşte "archer" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The archer drew his bow and aimed carefully before releasing the arrow."

Çeviri: "Okçu yayını çekti ve oku bırakmadan önce dikkatlice nişan aldı."


Example: "She trained for years to become a skilled archer."

Çeviri: "Yetenekli bir okçu olmak için yıllarca eğitim aldı."


Example: "Archers played a crucial role in medieval warfare."

Çeviri: "Okçular, ortaçağ savaşlarında hayati bir rol oynadı."


Example: "The competition at the archery range was tough, but he emerged as the best archer."

Çeviri: "Okçuluk alanındaki yarışma zorlu geçti, fakat o en iyi okçu olarak öne çıktı."


Example: "Historical records mention a legendary archer who could hit a target from a hundred paces away."

Çeviri: "Tarihi kayıtlar, yüz adım uzaktan bir hedefi vurabilen efsanevi bir okçudan bahseder."

Yorumlar