Archery ne demek?

"Archery" kelimesi Türkçeye "okçuluk" olarak çevrilebilir.

Bu terim, yay ve ok kullanarak yapılan bir spor veya aktiviteyi ifade eder.

Tarih boyunca hem avcılıkta hem de savaşta kullanılmış olan bu beceri, günümüzde daha çok rekreatif ve rekabetçi bir spor olarak devam etmektedir.

Mecazi anlamı genellikle yoktur; "archery" terimi doğrudan, okçuluk sporunu veya aktivitesini tanımlamak için kullanılır.İşte "archery" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "He took up archery as a hobby to improve his focus and coordination."

Çeviri: "Odaklanma ve koordinasyonunu geliştirmek için bir hobi olarak okçuluğa başladı."


Example: "Archery requires precision, control, and a calm mind."

Çeviri: "Okçuluk, hassasiyet, kontrol ve sakin bir zihin gerektirir."


Example: "The archery tournament attracted competitors from all around the world."

Çeviri: "Okçuluk turnuvası, dünyanın dört bir yanından yarışmacıları çekti."


Example: "Many ancient cultures regarded archery as an essential skill for warriors."

Çeviri: "Birçok eski kültür, okçuluğu savaşçılar için temel bir beceri olarak kabul etti."


Example: "She practices archery every weekend at the local sports club."

Çeviri: "Her hafta sonu yerel spor kulübünde okçuluk çalışır."

Yorumlar