Archetype ne demek?

"Archetype" kelimesi Türkçeye "arşetip" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle ortak insan deneyiminin bir parçası olan evrensel simgeleri, karakterleri veya motifleri ifade eder.

Psikoloji, özellikle Carl Jung'un analitik psikolojisinde, bilinçaltında var olan ve kültürler arası yaygın olan temel imaj ve temaları tanımlamak için kullanılır.

Mecazi olarak, bir şeyin veya kişinin bir kategorinin veya türün en temsil edici veya ideal örneği olduğunu belirtmek için kullanılabilir.İşte "archetype" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The wise old man is a common archetype in many folklore stories."

Çeviri: "Bilge yaşlı adam, birçok halk hikayesinde yaygın bir arşetiptir."


Example: "Archetypes play a crucial role in shaping the themes and characters in literature."

Çeviri: "Arşetipler, edebiyatta temaları ve karakterleri şekillendirmede önemli bir rol oynar."


Example: "Jung identified the shadow as one of the major archetypes of the human psyche."

Çeviri: "Jung, gölgeyi insan psikolojisinin başlıca arşetiplerinden biri olarak belirledi."


Example: "Her character in the movie serves as an archetype of redemption."

Çeviri: "Filmdeki karakteri, kurtuluşun bir arşetipini temsil eder."


Example: "Archetypes are not just characters but can also be situations or symbols found universally in storytelling."

Çeviri: "Arşetipler sadece karakterler değil, aynı zamanda evrensel olarak hikaye anlatımında bulunan durumlar veya simgeler de olabilir."

Yorumlar