Archetypically ne demek?

"Archetypically" kelimesi Türkçeye "arşetipik olarak" olarak çevrilebilir.

Bu zarf, bir şeyin veya durumun bir arşetipe, yani evrensel ve temel bir örneğe veya modele tipik bir şekilde uygun olduğunu ifade eder.

Arşetipler, psikoloji ve edebiyatta, insanların ortak bilinçdışında yer alan evrensel temaları ve simgeleri tanımlamak için kullanılır.

Mecazi olarak kullanıldığında, bir durumun veya davranışın tüm örnekler arasında en belirgin veya klasik olduğunu belirtmek için kullanılabilir.İşte "archetypically" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The hero's journey is archetypically represented in many cultures' myths and stories."

Çeviri: "Kahramanın yolculuğu, birçok kültürün mitleri ve hikayelerinde arşetipik olarak temsil edilir."


Example: "She reacts archetypically, displaying behavior that is typical of a nurturing figure."

Çeviri: "Arşetipik olarak tepki verir, bir bakım veren figürün tipik davranışlarını sergiler."


Example: "The plot of the film unfolds in an archetypically tragic manner."

Çeviri: "Filmin konusu arşetipik bir trajik şekilde gelişir."


Example: "His role as the wise old mentor is archetypically important in the narrative."

Çeviri: "Hikayede bilge yaşlı mentor olarak rolü arşetipik olarak önemlidir."


Example: "The setting of the story is an archetypically peaceful village, untouched by time."

Çeviri: "Hikayenin geçtiği yer, zaman tarafından dokunulmamış arşetipik bir huzurlu köydür."

Yorumlar