Archimedes ne demek?

"Archimedes" kelimesi, özgün bir çevirisi olmayan antik Yunan matematikçi, fizikçi ve mühendisin ismidir.

Archimedes, matematik ve fizik bilimlerine yaptığı katkılarla tanınır ve özellikle kaldıraç yasaları ve sıvıların dengesi üzerine çalışmalarıyla ünlüdür.

Mecazi anlam taşımaz; "Archimedes" doğrudan, tarihte önemli bir bilim insanının ismini ifade eder.İşte "Archimedes" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "Archimedes is best known for his principle that explains buoyancy."

Çeviri: "Archimedes, kaldırma kuvvetini açıklayan prensibiyle en iyi bilinir."


Example: "The story of Archimedes shouting 'Eureka!' after discovering how to measure the volume of an object by submerging it in water is famous."

Çeviri: "Archimedes'in bir nesnenin hacmini suya daldırarak nasıl ölçüleceğini keşfettikten sonra 'Eureka!' diye bağırdığı hikaye meşhurdur."


Example: "Archimedes also made significant contributions to the field of mathematics, particularly in geometry."

Çeviri: "Archimedes, özellikle geometri olmak üzere matematik alanına önemli katkılarda bulunmuştur."


Example: "The Archimedes' Screw, designed to lift water, is still used in some parts of the world today."

Çeviri: "Su kaldırmak için tasarlanmış Archimedes Vidası, bugün dünyanın bazı bölgelerinde hala kullanılmaktadır."


Example: "Researchers continue to study the works of Archimedes to understand his methods and theories."

Çeviri: "Araştırmacılar, yöntemlerini ve teorilerini anlamak için Archimedes'in çalışmalarını incelemeye devam ediyorlar."

Yorumlar