Arching ne demek?

"Arching" kelimesi Türkçeye "kavislenme" veya "kemer şeklini alma" olarak çevrilebilir.

Bu kelime, bir şeyin kavisli veya yay şeklinde bir forma bükülmesi veya şekillendirilmesi anlamına gelir. Genellikle fiziksel bir eylemi tanımlamak için kullanılır.

Mecazi anlamı genellikle yoktur; "arching" terimi doğrudan, bir nesnenin veya vücudun bir kısmının fiziksel olarak kavisli bir şekil alması durumunu tanımlamak için kullanılır.İşte "arching" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The cat was arching its back in response to being startled."

Çeviri: "Kedi, ürktüğü için sırtını kavislendiriyordu."


Example: "Arching your back can help stretch and relieve tension in the spine."

Çeviri: "Sırtınızı kavislendirmek, omurganızı germek ve gerginliği azaltmaya yardımcı olabilir."


Example: "The branches were arching over the path, creating a natural tunnel."

Çeviri: "Dallar yolun üzerine kavislenerek doğal bir tünel oluşturuyordu."


Example: "The dancer was arching her body gracefully during the performance."

Çeviri: "Dansçı, performansı sırasında vücudunu zarif bir şekilde kavislendiriyordu."


Example: "The old tree's trunk was arching toward the ground, weighed down by age."

Çeviri: "Yaşlı ağacın gövdesi, yaşlılığın etkisiyle yere doğru kavisleniyordu."

Yorumlar