Archipelago ne demek?

"Archipelago" kelimesi Türkçeye "takımada" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle birbirine yakın konumlanmış ve genellikle denizle çevrili olan bir grup adayı ifade eder. Takımadalar, coğrafi olarak birbirine bağlı adalar grubunu tanımlar ve genellikle bir ülke veya bölge içinde yer alırlar.

Mecazi anlam taşımaz; "archipelago" terimi doğrudan, bir dizi adanın fiziksel topluluğunu tanımlamak için kullanılır.İşte "archipelago" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The Galápagos Islands form an archipelago that is famous for its unique wildlife."

Çeviri: "Galápagos Adaları, benzersiz vahşi yaşamıyla ünlü bir takımada oluşturur."


Example: "We sailed through the archipelago, exploring different islands each day."

Çeviri: "Takımadada her gün farklı adaları keşfederek yol aldık."


Example: "The archipelago is known for its crystal-clear waters and abundant marine life."

Çeviri: "Takımada, kristal berraklığında suları ve bol deniz yaşamı ile tanınır."


Example: "Fishing is a major economic activity in the archipelago."

Çeviri: "Balıkçılık, takımadada başlıca ekonomik bir faaliyettir."


Example: "The Indonesian archipelago consists of over seventeen thousand islands."

Çeviri: "Endonezya takımadası, on yedi binden fazla adadan oluşur."

Yorumlar