Archipelagoes ne demek?

"Archipelagoes" kelimesi, çoğul formda olup Türkçeye "takımadalar" olarak çevrilebilir.

Bu terim, birbirine yakın konumlanmış ve genellikle denizle çevrili olan birden fazla adalar grubunu ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; "archipelagoes" terimi doğrudan, birden fazla takımadayı, yani adalar topluluğunu tanımlamak için kullanılır.İşte "archipelagoes" ile ilgili İngilizce beş örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


Example: "The Philippines and Indonesia are countries made up of archipelagoes."

Çeviri: "Filipinler ve Endonezya, takımadalardan oluşan ülkelerdir."


Example: "Many archipelagoes in the Pacific are vulnerable to the effects of climate change."

Çeviri: "Pasifik'teki birçok takımadalar, iklim değişikliğinin etkilerine karşı savunmasızdır."


Example: "Exploring archipelagoes can reveal diverse ecosystems and cultural histories."

Çeviri: "Takımadaları keşfetmek, çeşitli ekosistemleri ve kültürel tarihleri ortaya çıkarabilir."


Example: "Archipelagoes often serve as important bird sanctuaries and biodiversity hotspots."

Çeviri: "Takımadalar genellikle önemli kuş sığınakları ve biyoçeşitlilik merkezleri olarak hizmet eder."


Example: "Tourism is a key industry for many small archipelagoes around the world."

Çeviri: "Turizm, dünya çapında birçok küçük takımadalar için ana endüstridir."

Yorumlar